Bawal Judgmental: Mga Saloobin ng Isang Milenyal na Tita

Dati iniisip kong normal lang ang ganitong pagtrato dahil ito na ang kapaligiran at kulturang kinalakhan ko. Bihira akong makarinig ng papuri. Parang palaging may pagkukulang. At kapag nakakarinig ako ng kwento ng ibang mga tao, aking napagtatanto na sila rin ay lumaki sa konsepto ng tough love. Ang paniniwala kasi, sa ganitong pamamaraan tayo magiging malakas. Tinuturuan tayong magkaroon ng matigas na dibdib (at makapal na mukha). At kung nasasaktan man ang iyong damdamin, ikaw ang may problema. Ikaw ang nasa mali, kasi tinutulungan ka lang nilang maging perpekto. Kaya para wala na silang maisusumbat pa, matututo kang manahimik at magkimkim na lamang.